Kulturně historický skvost na moravskoslovenském pomezí

Hned na začátku je třeba seriózně zodpovědět úvodní otázku. Slovo „plž“ je český archaický výraz pro typ hloubeného vinného sklepa. V obci Petrov, nedaleko městečka Strážnice, proslulého mezinárodním folklorním festivalem, je k vidění unikátní areál s několika desítkami těchto staveb nejrůznějšího stáří. Nejstarší dochovaná písemná zmínka pochází z konce 16. století, nicméně původ některých z nich je nepochybně daleko staršího data. Nejmladší pak byly budovány v 80. letech minulého století, naštěstí citlivě, takže tvoří i s nejstaršími objekty kompaktní urbanistický celek.

Úrodné viniceVýjimečnost této vinařské architektury si uvědomili památkáři právě již v osmdesátých letech minulého století a tak se zrodila vesnická památková rezervace petrovské plže. Areál je zajímavý také svojí polohou mimo obytné zástavby obce. Důvod je nutné hledat v blízkém toku řeky Moravy, který způsobuje vysokou hladinu podzemní vody a s ohledem na tehdejší stavební technologie nedovolil stavbu sklepů pod domy. Tehdejší vinaři proto využili vhodnou vyvýšenější lokalitu v nejbližším možném místě. Areál zaujme zejména v letních měsících i vzhledově nádhernou symbiózou bílé barvy a typické ultramarínové obrovnávky nadzemních štítových stěn se zeleným travnatým okolím. Příjemnou součástí jsou vzrostlé stromy, poskytující návštěvníkovi příjemný stín.

Vinné sudy

Co je někdy příjemné pro návštěvníky, nemusí být příjemné pro vlastníky. Jistě mi dají zapravdu čtenáři, kteří vlastní památkově chráněný objekt. Stavební zásahy, byť by třeba nenarušily vzhled a umožnily, zlepšily nebo zpříjemnily funkci, jsou povolovány po dlouhých peripetiích a odůvodněních se skřípěním zubů odpovědných úředníků (to není v žádném případě výtka) nebo ve většině případů nejsou povoleny vůbec, proto kromě elektřiny sklepy nemají a nejspíš nebudou mít zavedenou vodu, dešťovou a splaškovou kanalizaci. V areálu však probíhá ročně několik kulturních a společenských akcí a není nouze ani o náhodné návštěvníky, kteří se chtějí potěšit (nejen) atmosférou místa. Obec Petrov vypomohla výstavbou sociálního zařízení u příjezdové cesty k areálu, ale obzvlášť při větších akcích je jeho kapacita nedostatečná. Autor tohoto článku může potvrdit toto tvrzení vlastní zkušeností.

Z výše uvedeného je čtenáři znalému technologie výroby vína jasné, že v petrovských plžích nenalezne vinaře při oddělování třapin od bobulí, drcení a lisování. Ale o hotový produkt v sudech a lahvích zde není nouze. Návštěva zdejšího opravdu půvabného a zajímavého areálu vás určitě potěší.          

Doporučené články