Dům

Dům je zpravidla obytné stavení, ve kterém žijeme. Domy ale dnes slouží i k jiným účelům než jen k bydlení. Mohou se užívat pro výrobu, skladování či administrativu. Domy dělíme na dvě části: volně stojící a městské. Rozdíl je v tom, že volně stojící stojí jen někde uprostřed louky či okraji města, zatím co městské domy jsou blízko u sebe, přiléhají na sebe a jsou v jedné dlouhé řadě. Moderní domy s mnoha byty zase tvoří bloky a sídliště, kde žijí tisíce lidí. V opravdu obrovských městech se můžeme setkat i s mrakodrapy, které jsou opravu velmi vysoké a z nejvyššího patra je z nich opravdu neskutečně krásný výhled.
Osamocený dům na venkově
Dům či byt je základní lidská potřeba, která silně ovlivňuje náš život. Z tohoto důvodu jsou v dnešní době předmětem různých zvláštních zákonů a předpisů, které zajišťují bezpečnost, ochranu, hygienu a soukromí.
Typy staveb domů závisí na kultuře a jejich zvyklostech, na klimatu, podnebí či dostupných materiálech. V chladnějších podnebných pásmech mají mnohem větší význam než v těch teplejších, kde se většina času tráví venku a do domu se chodí jen přespat či se schovat před deštěm.
Ozdobené průčelí
Dům dělíme na několik částí. V teplých krajinách, kde se v domech moc nebydlí se tyto části moc nedodržují. Celý dům stojí na základech, obsahuje střechu a mezi základy a střechou jsou obvodové zdi. Stěna, na které se nacházejí vchodové dveře se jmenuje průčelí a ty bývají různě ozdobena.
Podle klimatu se domy staví buď z cihel nebo hlíny. V severních krajích ze dřeva, cihel nebo kamene, v novější době také z betonu. Materiály se velmi často kombinují. Nejjednodušší domy typické pro Afriku jsou obvykle hliněné a kryté listím.
Domy ve velkoměstě
U moderních domů dnes hraje velkou roli izolace, která dům chrání před zimou či vlhkostí. Izolují se obvodové zdi, půdy a střechy. Izolace je nejdůležitější u oken a dveří.
Moderní domy mají i složité rozvody a instalace (voda, elektřina, plyn…), které tvoří značnou část nákladů na stavbu. Uvidíme, jestli do budoucna budou domy vypadat jako dnes anebo se změní