K čemu slouží PR článek

Reklama a propagace může mít mnoho podob. Někdy může být zcela očividná, jako například reklama v televizi, jindy nemusí být hned na první pohled jasné, že jde ve skutečnosti o reklamu. Cílem obojího je samozřejmě přesvědčit zákazníka, aby si daný produkt koupil. Avšak zatímco klasická reklama sází na to, že zákazníka zaujme, ten druhý typ si nás naopak přeje ovlivnit trochu jinou cestou.

clanek1

Klasickým případem může být PR článek. Pravděpodobně není moc lidí, kteří vědí, co přesně to znamená a jak se nás dotýká. Přitom jsme se s ním setkali pravděpodobně každý z nás, jen jsme si toho nevšimli. A to je právě účel. O co se tedy jedná?

Jak již bylo řečeno, jde o svého druhu skrytou reklamu. Zjednodušeně řečeno, jedná se o článek, který má propagovat určitý výrobek, ale tvářit se přitom, že se nejedná o propagaci, nýbrž o normální, seriózní článek, který do daného časopisu (neboť tam je najdeme nejčastěji) patří.

clanek2

Je samozřejmé, že v rámci prevence klamání zákazníka je nutné, aby takto laděný článek byl jasně označený a aby bylo patrné, že jde o placenou propagaci, nikoliv o normální článek. To je obvykle splněno tím, že na stránce najdeme slova „inzerce“, případně „public relation“. To ke splnění zákona stačí. Čtenář si toto označení přečte a hned ví, která bije.

To by však inzerenti nesměli být vychytralí. Toto označení píšou malým písmem na okraj stránky, někam, kde to lze snadno přehlédnout. Navíc je velmi pravděpodobné, že například starší generace nebude vědět, co to „public relation“ je, takže i když si toho všimne, moc to tomu člověku neřekne.

Jistě, můžeme říci, že je to poněkud nečestné. Avšak měli bychom mít na paměti, že konkurence na trhu je tvrdá a zákazníky je třeba získávat všemi možnými dostupnými prostředky. Proto se nezlobme na ty, kteří tyto články uveřejňují, a raději poučme naše starší příbuzné, aby něčemu takovému nenaletěli. Je to v současné době jediné řešení.

Doporučené články