Lidská chlouba, či zhouba?

Historie lidské civilizace se neustále vyvíjí, kupředu nás přání lidský duch a myšlenky. To co, ale myšlenku pomůže zhmotnit, je technika. Technika nás provází, od počátků bytí. Již první opracování kamene, či pazourku, znamenalo použití techniky. Vynález kola a s tím usnadněné, převážení břemen, bylo technickým převratem. Takto se posunuje lidstvo, díky technice krok po kroku. Kam? To je, filozofická otázka na kterou není odpověď a pouze historie nám s odstupem, dá odpověď na tuto otázku. Určitě se ale můžeme zastavit u několika technických vynálezů, které svět posunuly.

technika

Začněme, technickým řešením pravěkých lovců, nejprve k uchovávání a později k rozdělávání ohně. Značně to zřejmě ovlivnilo jejich pohyblivost po krajině a schopnost migrace, do výhodnějších lokalit. Následovalo to, co pronásleduje lidské bytí dodnes a možná jednou způsobí i lidské nebytí a to technika, boje, válek a technické inovace zbraní. Od zbraní, které člověk měl pouze v ruce, jako pěstní klíny, ke zbraním vrhacím, jako oštěpy, ke zbraním palným, jako luky, či samostříly, přes Čínský vynález střelného prachu, ke zbraním střelným a dále a dále, až po zbraně hromadného ničení.

zbraň

Zdroje uvádějí, že Rusko se Spojenými státy, mají dnes tolik zbraní hromadného ničení, které by stačily na desetinásobky energie nutné, ke zničení celé planety země. Ale paradoxně i tato zbraňová technika, dokáže sloužit, dobré a ušlechtilé věci. V rukou obránců, chránících ideály, lidské životy, či civilizační hodnoty. Závěrem se asi shodneme, že ne sama technika, ale člověk a lépe řečeno člověk, který tuto techniku využívá, či obsluhuje, je ten prvek, který určuje, jestli se daná technika stane historicky chloubu, či zhoubou. Je nutné si denně a za všech příležitostí připomínat, že je zázrak celá historie lidského druhu a zázrakem, je i naše touha po poznání a pokroku a nedovolme proto, by lidský génius, zneužil techniky, ke svému zániku a bojujme za výhradní použití techniky a jejího dalšího vývoje, pro zkvalitnění lidského bytí a jeho zachování.

Doporučené články