Experimentárium


Co lepšího si mohou přát jak žáci základních Å¡kol, stejnÄ› jako tÄ›ch stÅ™edních, než mít možnost si na vlastní kůži vyzkouÅ¡et vÅ¡echno, co souÄasná technika pÅ™ináší. A navíc jeÅ¡tÄ› zábavnou formou se dozvÄ›dÄ›t, nejen jak funguje domácnost, řízená tabletem. Ale například i schopnost Äerpadla vytopit obytný dům. I rozluÅ¡tit i záhadu, proÄ se autíÄko udrží na stropÄ›. VÄ›decko-technický park byl vybudován z dotací Evropské unie. A už v prvním roce se ukázalo, že to byl dobrý poÄin. Ve ÄtyÅ™ech poschodích je umístÄ›no osm expozic, které jsou zaměřeny na chemii, fyziku a biologii. V technickém vybavení nechybí ani elektronový mikroskop a souÄástí je i 3D kino se sálem pro padesát návÅ¡tÄ›vníků.

Vědecko-technický park

Velkou výhodou pro vÅ¡echny dÄ›ti, které si oblíbily technické pÅ™edmÄ›ty a do budoucna se chystají k jejich studiu, je možnost navÅ¡tÄ›vovat bÄ›hem celého týdne kroužky. Které vedou odborní pracovníci a hravou formou umožňují studentům si vÅ¡echno ohmatat a vyzkouÅ¡et. A pozdÄ›ji i provádÄ›t i vlastní experimenty. Mezi nejcennÄ›jší a nejdražší přístroje v celé expozici patří elektronový mikroskop, který umožní odhalit sebemenší vadu materiálu. A hlavnÄ› se na nÄ›m dá zjistit i to, jestli není zkoumaná souÄástka Å¡patnÄ› vyrobena. A poté navrhnout Å™eÅ¡ení, z kterého materiálu je nutné ji vyrobit. Což poté mohou pod dohledem vedoucího expozice na soustruhu pÅ™ipravit.

V Experimentáriu

Technickou zdatnost si v Experimentáriu mohou vyzkouÅ¡et vÅ¡ichni milovníci stavebnice Merkur pÅ™i sestavování různých strojů. Pro mladé biology jsou velkou senzací brýle, kterými se na svÄ›t podívají jako hmyz. A uvidí pohled na svÄ›t z úplnÄ› nové perspektivy. Mladým chemikům slouží novÄ› zbudované laboratoÅ™e, v nichž vyzkouší jak práci se sklem, kahanem, filtrací Äi destilací. V souÄasné dobÄ› je velký zájem o získávání zkuÅ¡eností ve 3D kinÄ›. Pro studenty je tu nabízená jedineÄná zkuÅ¡enost nejen s natoÄením vlastního filmu. Ke kterému si vytvoří vlastní scénář. Ale rovněž jeho sestříháním. A na závÄ›r uvedením v sále, do kterého si mohou sezvat k premiéře vÅ¡echny kamarády. 

Doporučené články