Najížděcí rampa urychlí proces manipulace s nákladem

Technika by měla sloužit k tomu, aby ušetřila náklady, čas, energii a další prostředky, které jsou nezbytné k provádění pracovních činností. Jestliže ji lidé využívají v rozumné míře, mohou svůj život významně obohatit a prožít jej doslova v jiné dimenzi. Pro porovnání, jak technika lidský život mění k nepoznání, nemusíme chodit daleko. Stačí se ohlédnout pár desítek let zpět, kdy byly logistické operace nesrovnatelně obtížnější vzhledem k jednoduché konstrukci nákladních automobilů a podpůrných logistických prostředků.vysokozdvižný vozík před skladem
Jedním z příkladů zvýšení produktivity práce a úspory nákladů může být mobilní najížděcí rampa. V principu se jedná o jednoduché technické zařízení. Sestává z kovové konstrukce nájezdové nakloněné roviny, která pojíždí po povrchu vozovky pomocí speciálního podvozku, a k přesnému ukotvení do požadované výšky a úhlu náklonu slouží hydraulické písty poháněné čerpadlem.

K obsluze zařízení postačí jen jedna osoba

Obsluha rampy je velmi jednoduchá, vyžaduje pouze přítomnost jedné osoby, která pohybem hydrauliky nastaví přesnou polohu vůči nákladovému prostoru vozidla a tím pádem může nájezdová plošina nahradit zvýšené pevné rampy, anebo posloužit kdekoli, kde žádné pevné rampy nejsou k dispozici. Umožňuje tak velmi rychlou nakládku a vykládku nákladu, který je třeba přemístit z přízemních skladových prostor, jaké se dnes běžně budují v moderních skladových halách.ukládání palet vysokozdvižnými vozíky
Výhody těchto technických vymožeností vyplývají ze samotné jejich podstaty – urychlit celý proces logistiky ve velkokapacitních skladech, kde se manipuluje zpravidla v nepřetržitém provozu s nákladem na paletách pomocí vysokozdvižných vozíků. Ty mohou bez problémů najíždět po nakloněné ploše až do nákladového prostoru automobilu, aniž by bylo nutno zdlouhavě sklápět nakládací rampy nákladních vozů, anebo zdvihat vozíkem palety do výše a pak je ručním paletovým vozíkem uvnitř vozidla posouvat na své místo.

Doporučené články